9th International Architecture And Design Congress

FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ BAĞLAMINDA RÜZGAR VE GÜRÜLTÜYE YÖNELİK ÖNLEMLER: BAKÜ CITY GARDEN PROJESİ

Elif NAZLIM1, Feray ALUÇLU2

1Aslı Mimarlık, İstanbul / Türkiye

2Aslı Mimarlık, İstanbul / Türkiye

Öz: Rüzgar, yüksek katlı ve büyük ölçekli projelerin tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Bu bağlamda şiddetli rüzgarlarıyla bilinen Bakü’de tasarlanan yapılarda rüzgar, tasarım kararlarını önemli ölçüde etkiler. Aslı Mimarlık olarak Bakü’nün Nerimanov kentinde 209.621 m2’lik bir alanda, 2020 senesinde yapımına başladığımız karma (konut, alış-veriş merkezi, ticari alanlar) kullanımlı ‘‘City Garden’’ projesi on sekiz katlı olarak tasarlandı.

Üç ayrı aşamada gerçekleştirdiğimiz projenin analiz aşamasında; rüzgâra yönelik bulgularda, ‘‘Rüzgarlar Şehri’’ olarak bilinen Bakü’de kuzey rüzgarı Khazri (soğuk ve sert) ve güney rüzgarı Gilavar (sıcak ve ılık) olmak üzere iki hakim rüzgarın etkili olduğu; gürültüye yönelik bulgularda, bölgenin endüstiriyel tesislerle çevrili olduğu ve aynı zamanda kuzey-güney cephesinde tren ve metro hattının bulunduğu verisine ulaşıldı. Projenin ikinci aşaması olan üretim aşamasında, rüzgâr koridorlarını önlemek için, proje alanı zonlara ayrıldı ve bina kütleleri rüzgâra karşı bir bariyer oluşturacak şekilde konumlandırıldı.  Aynı zamanda peyzaj düzenlemesi rüzgar şiddetini zayıflatacak ve/ veya yönlendirecek şekilde kurgulandı. Yakın ve yoğun ulaşım aksından gelecek gürültüyü önlemek ve binalarda ısıl dengeyi sağlamak için, bina cephelerinde özellikli ses ve gürültü önleyici yalıtım katmanları uydulandı. Özellikle çocuk oyun alanlarının olduğu yerde kot farkı oluşturulmasıyla oluşan istinat duvarları peyzaj tasarımı ile bütünleştirilerek çocuk oyun alanlarındaki sesin konut alanlarına ulaşması engellenmiştir. Hem ekonomik hem sürdürülebilir bir tasarım kararı olarak yapıların iklim etkilerinin yoğunlaştığı yüksek katlarında mekanik iklim kontrolü elemanları, alt katlarında ise pasif tasarım yaklaşımı kullanıldı. Üst hedefi sürdürülebilir tasarım olan projemiz iki yıldır uygulama aşamasındadır.

Anahtar Kelimeler: Bakü, City Garden, Ses ve Gürültü Yalıtımı, Rüzgâr Kontrolü