Açık Hava Kütüphanesi

Bilim ve teknolojinin gelişimi, kültürel mirasın aktarımı, kişinin özgüveninin gelişiminin tohumları sessiz kütüphane ortamında, kitap kokusu soluyarak filizlenir. Günümüzde internet kullanımının kütüphane araştırması gibi algılanması düşüncesinin yaygınlaşması, sanal kitap üretimindeki artış, Covid 19 pandemi süreci sebeplerinden dolayı kütüphane kullanımı oldukça azalmıştır. “Açık Hava Kütüphanesi” tasarımının temel amacı; kişilerin okuma ve araştırma alışkanlıklarını artıracak kütüphane kullanımını, günümüz yaşam şekline göre yorumlayıp yeniden hayatın parçası haline getirmektir. Bu amaçtan hareketle “kütüphane evimin bahçesinde” teması oluşturulmuştur. Bu temayı baz alarak özellikle şehir yerleşimlerinde site ortak bahçelerinde kullanılabilecek, kasaba yerleşimlerinde ortak kamusal alanlarda kullanılabilecek bir açık hava mekânı tasarlanmaktadır. Bu tasarım kent mobilyalarından oluşan bir mekân olarak sunulacaktır. Pandemi sürecinin doğal getirileri olan sosyal mesafe ihtiyacı, insanların sosyalleşmekten uzaklaşmak zorunda kalması gibi alışkanlıklarımızı değiştiren doğal süreçleri devam eden projemizde göz önünde bulundurduk. Ele aldığımız konu alışkanlıklarımızın değiştiği bu süreçte evimizden çok fazla uzaklaşmadan yakın yaşam çevremizin içinde soluklanabildiğimiz, sosyal mesafe kurallarına uyulabilecek, evimizdeki rahat koltuğumuzdan tabletimizde internet kullanır gibi rahat kullanım alanları sunan, kitap ile fiziksel iletişimi olan bu mekân tasarım süreci ilerledikçe bize alt amaçlar sağladı. Tasarımın konumu ve fonksiyonu sayesinde; yakın komşuluk ilişkilerinin artması, kişiler arası paylaşımın sağlanması, teknoloji ile geleneksel anlayışın birleştirilmesi gibi öne çıkan alt amaçlar tasarımımızı destekledi.

Amaçladığımız tasarım sürecinin ilk safhasında üniversitelerin iç mimarlık ve kentsel tasarım bölümleri ile iletişim halinde olduk. Devam etmekte olan bu iletişim sürecimizi “açık havada etkinlik amaçlı mobilya tasarımı” atölye çalışması ile devam etmeyi hedefliyoruz. Süreç ilerledikçe Büyükşehir belediyeleri ile tasarımımızın kamu alanlarında kullanımına yönelik ortak bir çalışma yapılacaktır. Bu ortak çalışmalar sonucunda tasarımımıza ilave fonksiyonlar eklemeyi ve bu fonksiyonlara yönelik kent mobilyaları tasarlamayı hedefliyoruz. Belediyelere önerimiz Açık hava kütüphanesine ek fonksiyon olarak, bilimi destekleyici açık hava atölyeleri tasarlamak olacak. Tasarımımızda kullanmayı düşündüğümüz malzemeler kolay temizlenebilir doğal malzemeler arasından üretici firmalar ile ortak çalıştaylar yürüterek seçilecek. Tasarım tescil başvurusunu da hazırlıyor olduğumuz bu tasarım ile açık yaşam alanları içerisinde özlediğimiz kütüphane kültürünü günlük yaşantımız içerisinde bir alışkanlık olarak geri kazandırabileceğimize inanıyoruz. Tasarımımızın tescilini aldıktan sonra tasarım ofisi şubemizin bulunduğu Azerbaycan başta olmak üzere tüm ülkelerin ilgili kamu birimlerine tanıtım broşürleri göndererek ve akademik ortamda tasarımımızı anlatan seminerler düzenleyerek tasarımın bilinirliğini artırmayı ve yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Tasarımımızda kullanmayı düşündüğümüz malzemeler kolay temizlenebilir doğal malzemeler arasından üretici firmalar ile ortak çalıştaylar yürüterek seçilecek. Kütüphane denilince akla gelen olguyu değiştirerek insanların doğal bir ortamda, açık alanda kitaplarla buluşması sağlanacaktır.

Açık Hava Kütüphanesi ” tasarımının temel amacı; kişilerin okuma ve araştırma alışkanlıklarını artıracak kütüphane kullanımını, günümüz yaşam şekline göre yorumlayıp yeniden hayatın parçası haline getirmektir. Süreç ilerledikçe Büyükşehir belediyeleri ile tasarımımızın kamu alanlarında kullanımına yönelik ortak bir çalışma yapılacaktır. Ayrıca bu proje kapsamında tasarım tescili bulunmaktadır.